Instituti Italian i Kulturës në Tiranë 
Flamuri italian
Tipi i stemës së Instituteve Italiane të Kulturës:Gjysma e skulpturës "sfera e madhe" e Pomodoro-s mbi një fushë të kuqePamje të pikturës "qyteti ideal" i Piero della Francesca
italiano | risitë
| Instituti
| Aktivitetet
| Si të mësosh italishten
| Biblioteka
| Mundësitë
>Kurse të gjuhës italiane-
>Bursat e Institutit-
>Çertifikatat-
>Të studiosh italishten online-
>Kurset në vend-
>Kurse për të huaj-

Çertifikatat

Çertifikata e italishtes si gjuhë e huaj                                        

                                          
Çertifikatat e italishtes janë tituj që deklarojnë shkallën e aftësisë komunikuese në italisht si gjuhë e huaj. I drejtohet të gjithë shtetasve të huaj, shtetasve italianë me banim jashtë (pasardhës të emigrantëve italianë) dhe emigrantëve të huaj në Itali.

Për të dhënë provimin nuk është e nevojshme të kesh tituj studimi të veçantë.

Për dhënien e provimeve jashtë Italisë, nëpërmjet Instituteve Italianë të Kulturës, Ministria italiane e Punëve të Jashtme ka nënshkruar konvencione me Institucionet e mëposhtme:


Përkatësia e çertifikatave me Kuadrin e Përbsahkët Evropian të Referimit


  Università per Stranieri di Perugia Università per Stranieri di
Siena
Università degli Studi di Roma Tre Dante Alighieri
NIVELI C2
Zotërim 

 
CELI 5
CILS Quattro-C2 IT PLIDA C2
NIVELI C1
Efiikas
CELI4 CILS Due B2 int.IT PLIDA B2
NIVELI B2
I përparuar
CELI3 CILS Uno B1 ele.IT PLIDA B1
NIVELI B1
Elementar

CELI2 CILS A2 base.IT PLIDA A2
NIVELI A2
Kontakt 

 
CELI1 CILS A1 ------ PLIDA A1

-

link | Harta | shënime ligjore | kredite